Glenn Jonasson har tjugo års erfarenhet som samtalsledare och arbetar sedan femton år som konsult inom kommunikation, ledarskap och innovation. Han är reservofficer i flottan och civilingenjör från Chalmers.

Redan som kadett vid Sjökrigsskolan lärde sig Glenn Jonasson att ledarskap handlar mer om följarna än om ledaren; sedan dess har han definierat sig som en hjälpare i kommunikation. Genom hela karriären har han fått rollen som mötesledare och moderator, buren av sin fallenhet för att läsa av samspelet mellan människor.

Glenn Jonasson har lärt och formats av både framgångar och motgångar under sin upptäcktsfärds-karriär. Som rederiinspektör lärde han sig lita på och lösa problem med människor i alla världens hörn. Som yngste linjechef med orealistiskt förändringsuppdrag fick han värdefull konsultkunskap. Som controller i världens största it-företag såg han stora organisationers inre liv. Som it-säljare lärde sig han ta negativitet och avvisningar med ro. Som fartygschef förstod han hur människor växer med ansvar. Som röjdykare upplevde han hur press och trötthet visar människors karaktär. Som Chalmersspexare fick han smak på publikkontakt. Som konsult har han skaffat bred kunskap om människor och arbetsplatser. Och som förälder han han förstått hur hjälplöshet känns.

Dessa kunskaper, erfarenheter och talang ger en inre trygghet som gör Glenn Jonasson till en samtalsledare med känsla, närvaro och tydlighet. Hans intuition, tajming och oräddhet hjälper publiken uppleva sammanhang och resultat.

Glenn Jonasson är född 1963 i Uddevalla. Han bor med fru och tre tonårsbarn i Grebbestad i norra Bohuslän, nära havet.

 

 

 

 

     
Go To Top