Vättern & Forsvik  

Forsvik är en ort med mycket historia bakom sig, och är idag mest känd för sitt sågverk, välbevarade bruk och för att Göta kanal började byggas där. Sågen (AB Forsviks Skogar) ansågs vara Sveriges äldsta sågverk till våren 1999 då den lades ned.

Sveriges äldsta järnbro (invigd 1813), en handvevad klaffbro, användes till 1956 då en ny motoriserad klaffbro byggdes vid den övre slussporten mot sjön Viken.

I Forsvik byggdes en kopia på hjulångaren Eric Nordevall som förliste 1856 på Vättern. Fartyget sjösattes 2009.

Forsviks Bruk fick 2008 priset Årets industriminne av Svenska Industriminnesföreningen.

Landskap

#dji  #industri  #inspire1  #mystik  #natur  #sjö

2:20

Forsvik och Vättern

Forsvik är en ort med mycket historia bakom sig, och är idag mest känd för sitt sågverk, välbevarade bruk och för att Göta kanal började byggas där. Sågen (AB Forsviks Skogar) ansågs vara Sveriges äldsta sågverk till våren 1999 då den lades ned.

Sveriges äldsta järnbro (invigd 1813), en handvevad klaffbro, användes till 1956 då en ny motoriserad klaffbro byggdes vid den övre slussporten mot sjön Viken.

Visa på Vimeo