Industri  

På ett besök hos en god vän och nybliven fabrikör i småland. Delar av fabriken var väldigt grova och balla.

reklam, Reportage

#fabrik  #smide  #stämning  #verkstad

20150127-ROBL8964-RD.jpg

20150127-ROBL8975-RD.jpg

20150127-ROBL8979-RD.jpg

20150127-ROBL8970-RD.jpg

20150127-ROBL8989-RD.jpg

20150127-ROBL8968-RD.jpg