Monsters of Granitrock 2016

Bilderna är förstås Copyright på och får ej tagas från denna sida utan tillstånd från fotografen.

Event, Musik, Reportage