Båstnäs Bilkyrkogård

Jag följde med Kristofer Göthe till Båstnäs.