Tända i pannan - Dahlberg style

Tända i pannan är en seans, en avslappning. Det skall göras på rätt sätt.