FÖR MODERATORN HÄNDER ALLT SAMTIDIGT

Glenn Jonasson är helt närvarande i samtalet och låter samtidigt sin intuition lyssna efter trådar, mönster och guldkorn. Han ser detaljerna och väver dem samman till en logisk helhet. Hans respektfullt nyfikna frågor får deltagarna att berätta avspänt.

MÖTESLEDARENS ANSVAR: TEMPO, TALUTRYMME, TYDLIGHET

Möten är vår vanligaste arbetsform. Mötesdeltagare vill ha god stämning och en effektiv mix av diskussion och beslut. Glenn Jonasson leder möten med känsla, närvaro och tydlighet som hjälper deltagarna uppleva sammanhang och resultat.

FÖRELÄSNINGAR

Glenn Jonasson föreläser inom kommunikation, ledarskap och innovation. Han talar om de ämnen han kan bäst från sin dagliga konsultpraktik, på vetenskaplig grund:

  • Samtalsteknikens kärna
  • Kreativt tänkande i grupp
  • Konflikthantering
  • Lessons learned

BIOGRAFI

Glenn Jonasson har tjugo års erfarenhet som samtalsledare och arbetar sedan femton år som konsult inom kommunikation, ledarskap och innovation. Han är reservofficer i flottan och civilingenjör från Chalmers.
Redan som kadett vid Sjökrigsskolan lärde sig Glenn Jonasson att ledarskap handlar mer om följarna än om ledaren; sedan dess har han definierat sig som en hjälpare i kommunikation. Genom hela karriären har han fått rollen som mötesledare och moderator, buren av sin fallenhet för att läsa av samspelet mellan människor.

Läs mer

     
Go To Top