Donalda  

Bilder från en utfärd med Donalda och Securitas.

#donalda  #grebbestad  #havet